За читалището

Читалището е основано през далечната 1921 г., първоначално като културно-просветно дружество „Пробуда“, а през 1926 г. е учредено и като читалище на общоселско събрание. То става средище на културния живот в квартала, основава се библиотека, формират се самодейна театрална група, фолклорен танцов състав и група за автентичен фолклор.

Водещи принципи на читалището са:
 съхраняване на месните традиции и активно гражданско участие в реализираните културни събития на общността;
 демократичност, доброволност и равенство между всички възрасти, пол, етническа и религиозна принадлежност
 откритост и прозрачност
 Партньорство – широкото участие на различен тип партньори, представители на местното самоуправление и гражданското общество – на правителствени и неправителствени организации, с което се гарантира доверие и съпричастие в осъществяването на държавната политика по отношение мястото и бъдещето на читалищната мрежа
 Ефикасност – поддържане на добро съотношение между използваните ресурси и получените резултати
 Устойчивост – защитено присъствие; търсен и желан партньор

Регулярна дейност
Дейността на читалището включва както организирането и отбелязването на всички дати в Празнично- обредния календар на Горна баня, така и отделни мероприятия свързани с културно – масови изяви.
В партньорство с Национален съюз „Единение“ и Гражданска инициатива „Всички на мегдана“ организира историческа възстановка „ Крадене на мома от хорото“ по време на месната инициатива „ Горнобанско неделно хоро“
В допълнение на това регулярната дейност на читалището включва:
 уреждане и поддържане на библиотеки, читални и видеотеки, както и създаване и поддържане на електронни информационни мрежи
 Развиване и подпомагане любителското художествено творческо
 Организиране на школи, кръжоци, курсове, симпозиуми, клубове
 Събиране и разпространяване на знания за родния край, за българската и световна история
 Създаване и съхраняване на музейни сбирки