Екип

Емилия Христова                                                                            Лили Лукач    
/председател на Настоятелство/                                                      /секретар/

Десислав Михайлов                                                                        Емил Шаранков
/зам. председател на Настоятелство/                                             /организатор културно-масова дейност/

Венцеслав Енчев                                                                              Ангелина Андреева
/член на Настоятелство/                                                                     /касиер-домакин/

Любомир Костов                                                                              Георги Костов
/член на Настоятелство/                                                                     /библиотекар/

Светослав Широкански
/член на Настоятелство/

Павлина Стаменова
/член на Настоятелство/

Тодор Кожухаров
/член на Настоятелство/