Благотворителна кауза “От извора”

НЧ „Пробуда-1926“ – Горна баня работи по идеята за осъвременяване на сцената и парковото пространство пред банята в Горна баня.

Читалището успя да привлече за своята кауза една голяма компания като Лидл България по инициативата „Ти и Лидл за по-добър живот“ 2022 с проекта си „От извора“ – културно наследство в модерна градска среда и получи финансиране от 10 000 лв., но за осъществяването на всички дейности са нужни допълнителни средства.

Настоящият проект се осъществи благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи” и Български дарителски форум.

В рамките на 12 месеца последователно и целенасочено НЧ „Пробуда-1926“ – Горна баня ще работи за възстановяване на сцената пред банята, чрез изготвяне на съвременен конструктивен проект и облагородяване на парковото пространство с възможност за амфитеатрални и подвижни места за публиката както и реконструкция на арката и тротоарните и пътни настилки. За откриването на осъвремененото пространство пред банята ще бъде създаден и специален фолклорен спектакъл „От извора“ – съвременен художествен прочит на народните предания за лечебната вода и легендите за произхода на Горна баня.

Чрез изпълнението на тази инициатива се дава възможност на читалището и други културни организации да създават мероприятия, фестивали, конкурси, изложби, семинари чрез които да се привлече нова аудитория, да се създаде нов облик на квартала и да се ангажира повече местния бизнес.
Минералната баня, която от дълги години не функционира, е прекрасна предпоставка за организирането на такъв тип дейности, затова НЧ “Пробуда-1926” Горна баня заедно със своите партньори от СО район “Овча купел”, Ротари клуб “Горна баня” и представители на местния бизнес в квартала решихме стъпка по стъпка да осъществяваме тази идея и да работим за:

  • стимулиране на по-добро разбиране и по-атрактивно представяне на културно наследство
  • популяризиране на недостатъчно познати теми и /или застрашени обичаи и практики
  • обвързване на нематериалното културно наследство с материално културно наследство за по-изчерпателно представяне и разказване на историята и традициите
  • стимулиране на обществен диалог и подобряване на разбирането за значимостта на културните ценности и ролята им в съвременния живот
  • стимулиране на устойчиви партньорства (вкл. и трансгранични) и обмяна на опит и знания, обединяващи научен и практически подход

С това обаче мисията ни няма да приключи, защото с подкрепата на партньорите ни, читалището ще продължи да работи за идеята Горна баня да се превърне в райско кътче с всичките си природни дадености и да извоюва статута си на културен и туристически център в общината и столицата.

Ако и Вие искате да станете част от тази кауза и да бъдете наш партньор може да дарите по сметката на НЧ „Пробуда-1926“ – Горна баня
IBAN: BG50STSA93000002313125
BIC: STSABGSF
Банка ДСК, клон Красно село, ул. „Дебър“ № 1
Основание: дарение за каузата „От извора“