Регламент

Първи национален фолклорен фестивал “Край извора – с музика, песен и танц”

 

1. Общи условия

1.1. До участие се допускат индивидуални участници по народно пеене, народни инструменти и акордеон, както и камерни, вокални, инструментални и вокално-инструментални ансамбли, танцови състави и групи за автентичен фолклор.

1.2 Мястото на провеждане на конкурса е гр. София, кв. Горна баня, открита сцена пред минералната баня.

 

2. Документи за участие

2.1. Попълнена онлайн заявка за участие и копие от пощенски запис или банков превод на таксата за участие. Краен срок за заявките – 30.07.2024 г.

2.2 Възрастови групи

Участниците се явяват в 2 възрастови групи:

 • I възрастова група – от 12 до 18 години
 • ІІ възрастова група – над 18 години

Навършването на 18-годишна възраст се смята към датата на провеждане на конкурса (датата на награждаване).

Възрастта на участниците в дадена група се определя към датата на участието в конкурса за съответната година.

 

3. Награден фонд

Подробна информация за наградите за участниците във фестивала вижте на страницата Награден фонд.

 

4. Такси за участие

4.1 Таксите за участие във фестивала са:

 • Индивидуално изпълнение – 20 лева
 • Участие в камерни групи с до 9 изпълнители – 10 лева за всеки изпълнител
 • Всяко 3-то или 4-то участие за изпълнител, който е заплатил индивидуална такса плюс още едно участие в камерен състав е освободен от заплащане на 3-та и 4-та такса за участие
 • Колективни участници: танцови състави, групи за автентичен фолклор и вокални и инструментални състави над 15 изпълнители:
 • От 15 до 25 изпълнители – 250 лв. за целия състав
 • От 26 до 40 изпълнители – 350 лв. за целия състав
 • Над 41 изпълнители – 430 лв. за целия състав

 

Забележки

Разходите за път, хотел и храна са за сметка на участниците.

При предварително запитване може да бъде организирано настаняване и храна

 

4.2 Заплащането на таксата за участие става по банков път.

Банкова сметка:

BG50STSA93000002313125

Банка ДСК

 

5. Начин на участие

5.1. Индивидуални изпълнители

Право на участие имат изпълнители на народни песни с народните инструменти:

 • кавал
 • гъдулка
 • гайда
 • тамбура
 • акордеон

 

5.2 Народно пеене

Участниците изпълняват две народни песни от съответния фолклорен регион с времетраене до 5 минути.

Съпроводът за изпълнителите на народни песни е по желание – с един, два до три инструмента или съпровод на електронен носител – флашка. Съпровод на CD не се приема.

 

5.3 Народни инструменти

Изпълнителите представят две бързи пиеси от фолклорна област по избор.

 

5.4 Танцови състави и групи за автентичен фолклор

Могат да участват камерни танцови формации (до 6 човека), танцови състави, фолклорни ансамбли и групи за пресъздаване на автентичен фолклор.

Музикалният съпровод може да бъде инструментален или на синбек, който се предоставя задължително на флашка преди явяването на съответния кандидат. Организаторите не носят отговорност, в случай, че съпроводът не може да се възпроизведе.

Участниците изпълняват два танца с общо времетраене до 20 минути. Минималният брой на състава е 8 изпълнителя. При подаване на заявката за участие се посочва автор на музиката и хореограф на представения танц.

 

5.5 Народни хора

Съставите се представят с две хора, като едното трябва да е от региона, от който се явяват и да е автентично. Общото времетраене трябва да е до 8 минути.

 

5.6 Пресъздаване на народни обичаи

Участниците в тази категория представят 1 обичай с времетраене до 15 минути. Ще бъдат оценявани всички аспекти – автентичност, костюми, изпълнение, съответствие между отделните компоненти, музика, танц, действие и цялостно представяне.

Желателно е участниците да са облечени в народни носии, по възможност автентични.

 

Председател на УС на Национален фолклорен фестивал

Управителен съвет на Национален фолклорен фестивал

 

За контакти:

E-mail: probudagb@abv.bg