Регламент

Първи национален фолклорен фестивал “Край извора – с музика, песен и танц”

 

1. Общи условия

1.1. До участие се допускат индивидуални участници по народно пеене, народни инструменти и акордеон, както и камерни, вокални, инструментални и вокално-инструментални ансамбли, танцови състави и групи за автентичен фолклор.

1.2 Мястото на провеждане на конкурса е гр. София, кв. Горна баня, открита сцена пред минералната баня.

Фестивалът ще се проведе в 3 дни, съответно 27, 28 и 29 септември. 

На 27.09. (петък) МУЗИКА И ПЕСЕН

НА 28.09. (събота) Фолклорни ансамбли

На 29.09. (неделя) Групи за народни танци

 

2. Документи за участие

2.1. Попълнена онлайн заявка за участие.

Краен срок за заявките – 31.08.2024 г.

Фестивалът е без такса за участие.

 

2.2 Възрастови групи

Участниците се явяват в 2 възрастови групи:

  • I възрастова група – до 16 години
  • ІІ възрастова група – над 16 години

Навършването на 16-годишна възраст се смята към датата на провеждане на конкурса (датата на награждаване).

Възрастта на участниците в дадена група се определя към датата на участието в конкурса за съответната година.

 

3. Награден фонд

Подробна информация за наградите за участниците във фестивала вижте на страницата Награден фонд.

 

4. Настаняване и разходи

4.1 Разходите за път, хотел и храна са за сметка на участниците.

4.2 При предварително запитване могат да бъдат организирани настаняване и храна.

 

5. Начин на участие

5.1. Индивидуални изпълнители

Право на участие имат изпълнители на народни песни с народните инструменти:

  • кавал
  • гъдулка
  • гайда
  • тамбура
  • акордеон

 

5.2 Народно пеене

Участниците изпълняват две народни песни от съответния фолклорен регион с времетраене до 8 минути.

Съпроводът за изпълнителите на народни песни е по желание – с един, два до три инструмента или съпровод на електронен носител – флашка. Съпровод на CD не се приема.

 

5.3 Народни инструменти

Изпълнителите представят две бързи пиеси от фолклорна област по избор.

 

5.4 Танцови състави и групи за автентичен фолклор

Могат да участват камерни танцови формации (до 6 човека), танцови състави, фолклорни ансамбли и групи за пресъздаване на автентичен фолклор.

Музикалният съпровод може да бъде инструментален или на синбек, който се предоставя задължително на флашка преди явяването на съответния кандидат. Организаторите не носят отговорност, в случай, че съпроводът не може да се възпроизведе.

Участниците изпълняват два танца с общо времетраене до 20 минути. Минималният брой на състава е 8 изпълнителя. При подаване на заявката за участие се посочва автор на музиката и хореограф на представения танц.

 

5.5 Народни хора

Съставите се представят с две хора, като едното трябва да е от региона, от който се явяват и да е автентично. Общото времетраене трябва да е до 8 минути.

 

Желателно е участниците да бъдат облечени в народни носии, по възможност автентични.

 

Управителен съвет на Национален фолклорен фестивал

 

За контакти:

Емил Шаранков, тел. 0882478680

Десислав Михайлов, тел. 0876885688

E-mail: probudagb@abv.bg