147 години от избухването на Априлското въстание

     Отбелязваме 147 години от избухването на Априлското въстание. Наричано още Априлската епопея, то е най- значимата въоръжена изява на националноосвободителното ни движение за извоюването на независимостта на България от Османската империя. Въстанието избухва преждевременно поради предателство на 20 април, вместо на 01 май както е решено на събранието на Оборище. То е обявено в Копривщица. Кървавото писмо се разнася  по всички  селища в Четвърти  революционен окръг, където въстанието е най-масово. В другите три окръга то има  предимно четнически характер. Въпреки че  е потушено в кръв Априлското въстание представлява своеобразен връх на българското националноосвободително движение. Народният бунт за независимост намира силен отзвук в Западна Европа и Русия. Априлското въстание е предпоставка и причина за обявяване на Руско-турската освободителна война, довела свободата на българския народ – за жалост не на цялото ни национално землище. 

Пророчески се оказват словата на Георги Бенковски сред пожарите на въстанието ,, В сърцето на тирана, аз отворих такава люта рана и тя никога не ще зарасне….