Начало

 

 

 

Читалище „Пробуда – 1926“ Горна баня, се е доказало през годините, като средище за развитието и популяризирането на любителските изкуства не само в квартал Горна баня, но и в цялата страна и чужбина. Чрез дейноста на читалището, включваща както любителски танцови, музикални и други художествено – творчески изкуства, така и пресъсдаване на фолклорни празници и обичаи, се привличат все повече млади хора към българската национална традиция и култура и се създава мост към поколенията. Като основен показател за съхраняване традициите в нашето читалище може да се посочи отбелязването на всички дати в Празнично – обредния календар на Горна баня.

Мисията на читалището е да развива, опазва и разпространява духовни ценности сред своите членове, сред жителите на кв. Горна баня, както и популяризирането им в страната и чужбина. Зад тези успехи работи екип от всеотдайни културни дейци, чиято единствена цел е духовното и културно развитие на младото поколение в квартала и не само.

Целите на читалището са да способства за научното, нравственото, духовно-естетическото и физическото развитие на своите членове, за развитие и подпомагане на културния живот, за запазване на обичаите и традициите на българския народ, за разширяване знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуствата и културата.